Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của loc_konoko
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: loc_konoko
Hạng: 164
Điểm: 43.0
Số bài giải được / đã làm: 65 / 121
Cấp bậc: 6
Đơn vị: Dai hoc Bach Khoa Ho Chi Minh (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 121 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-10-03 14:29:18 acm MCHAOS C 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-09-25 09:45:37 oi NKLAND C++ 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2009-09-19 10:22:05 acm MTOTALF C++ 0.00 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-17 01:31:36 acm KINV C++ 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-09-17 00:28:34 oi NKMOBILE C++ 5.78 11M Đúng một phần 90.0
2009-09-16 22:19:50 oi HOUSES C++ 0.29 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-16 22:11:41 acm HOUSE C++ 0.00 2.7M Sai kết quả 0.0
2009-09-12 11:45:26 oi PBCWAYS C++ 1.57 11M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-11 10:13:34 acm MDOLLS C++ 0.87 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-11 10:04:14 acm QBSQUARE C++ 2.93 14M Quá thời gian 0.0
2009-09-11 08:36:01 oi CTNEWS C++ 0.04 101M Đúng một phần 70.0
2009-09-08 11:26:52 oi NKMSG C++ 2.95 20M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-07 11:42:22 acm HEADQRT C++ 0.79 4.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-07 02:05:57 acm TRAFFICN C++ 0.75 7.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-06 08:06:32 acm PRETTYP C++ 0.20 7.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-05 14:22:35 acm DTDOI C++ 0.07 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-05 11:41:32 tutorial IOIBIN C++ 0.73 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-05 11:32:44 acm MESSAGE C++ 0.57 7.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-04 09:37:57 tutorial QBMAX C++ 0.19 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-04 09:21:35 oi FWATER C++ 1.00 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-02 06:00:48 acm MSTICK C++ 0.09 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-02 05:25:21 tutorial FMATCH C++ 1.47 5.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-01 09:55:04 acm MLASERP C++ 0.16 8.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-01 06:34:14 oi NKRAIN C++ 0.60 2.7M Đúng một phần 80.0
2009-08-31 06:47:17 acm TCDFZ C++ 0.05 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-30 06:03:28 oi V8SCORE C++ 0.12 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-30 03:15:59 acm RAOVUON C++ 0.20 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-30 00:31:39 oi QBBISHOP C++ 2.51 31M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-29 13:43:23 oi NKLEAGUE C++ 0.02 2.7M Đúng một phần 15.0
2009-08-29 10:31:01 oi MNE07 C++ 0.58 2.8M Đúng một phần 86.7