Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của lpc
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: GTM.CL
Hạng: 13
Điểm: 297.4
Số bài giải được / đã làm: 412 / 413
Cấp bậc: 41
Đơn vị: NT iTeam (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: lpc

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 413 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-13 20:31:47 oi STABLE Pascal 0.50 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 02:29:28 oi LNACS Pascal 0.93 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:46:10 oi CNMARBLE Pascal 1.60 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:36:49 oi CRITICAL Pascal 1.71 4.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 21:09:17 acm NTTREE Pascal 0.54 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 20:22:23 oi NTSEQ Pascal 3.70 3.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 20:21:26 oi NTHUGE Pascal 10.63 8.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 18:00:04 oi CBUYING C++ 1.96 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 04:04:32 oi NKSPILJA Pascal 0.11 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 02:53:51 tutorial QBHEAP Pascal 0.31 324K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-31 01:30:03 oi NTPACK Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 18:40:33 oi SMAX Pascal 18.88 34M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 03:36:23 oi COLLECT Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 01:22:32 acm GOLD Pascal 1.37 720K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 01:21:39 oi INTEGER7 Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 01:20:15 acm FLOW1 Pascal 1.53 488K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 01:17:34 oi NKLIGHT Pascal 0.08 292K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 01:14:51 acm LIGHT Pascal 0.08 260K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 01:11:19 acm MATCH2 Pascal 0.62 372K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 23:26:42 acm CRECT Pascal 1.85 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 22:36:55 acm ENET C++ 0.12 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 12:02:32 oi V8ORG C++ 0.03 3.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 11:22:07 oi DTTUI1 Pascal 7.08 17M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 04:27:15 oi NKTEAM C++ 3.01 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 03:46:43 acm BRIDGES C++ 0.31 3.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-27 04:56:55 acm BOSS Pascal 0.32 4.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-26 21:49:03 acm TREENUM Pascal 1.34 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-26 20:52:57 oi BLAND C++ 10.06 4.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-26 12:09:46 oi DEMSO C++ 0.00 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-26 10:44:35 acm NTFENCE Pascal 1.65 216K Đạt yêu cầu 100.0