Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của mai_an
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Lê Thanh Bình
Hạng: 37
Điểm: 174.0
Số bài giải được / đã làm: 273 / 305
Cấp bậc: 24
Đơn vị: Nguyen Trai (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: mai_an

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 305 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-03 23:29:26 oi STABLE Pascal 0.47 992K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-01 09:54:04 acm BRACKET Pascal 0.00 380K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-27 22:19:10 acm MLASERP Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-27 21:17:13 acm MMAXPER Pascal 0.00 220K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-12 08:41:33 oi TAXID Pascal 0.33 1.2M Đúng một phần 60.0
2010-03-12 08:31:03 oi LNACS Pascal 0.12 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 07:56:59 acm NEWJ Pascal 1.64 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 04:09:35 oi CRITICAL Pascal 1.63 4.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 08:44:43 oi NKNET Pascal 0.14 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 03:20:28 acm LIS2VN Pascal 0.46 3.3M Sai kết quả 0.0
2010-01-27 09:19:35 oi LEM4 Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-01-27 04:21:06 acm TREECST Pascal 0.00 15M Sai kết quả 0.0
2010-01-26 08:44:32 oi FIRS Pascal 0.86 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-24 00:37:09 acm JACOBI Pascal 1.06 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-24 00:24:45 acm HUGEKNAP Pascal 4.69 40M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-24 00:22:45 acm PRAVO Pascal 8.57 240K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-23 20:04:10 oi NKLEAVES Pascal 1.25 12M Đúng một phần 70.0
2010-01-22 09:51:15 oi NKTARDY Pascal 1.82 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-22 03:13:00 acm OPTCUT Pascal 1.80 32M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-18 10:54:09 acm LQDDIV Pascal 0.00 1.8M Sai kết quả 0.0
2010-01-14 07:45:30 oi DAMAGE Pascal 0.65 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-09 04:33:15 acm NK05EOPR Pascal 19.00 0K Quá thời gian 0.0
2010-01-09 03:48:42 acm CHNREST Pascal 0.02 480K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-02 08:53:23 oi V8SORT Pascal 0.12 4.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-02 03:28:05 oi HP09TEAM Pascal 0.43 15M Đúng một phần 66.7
2009-10-12 11:03:01 oi HIWAY2 Pascal 1.37 5.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-27 06:18:22 acm LQDGONME Pascal 0.00 304K Chạy bị lỗi 0.0
2009-08-21 00:19:56 oi HELPPM Pascal 17.49 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-20 11:48:35 acm GCDSUM C++ 1.29 30M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-20 11:45:33 acm ETF C++ 0.64 12M Đạt yêu cầu 100.0