Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của minhduc9b
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: việt thắng 91
Hạng: 176
Điểm: 40.0
Số bài giải được / đã làm: 92 / 133
Cấp bậc: 6
Đơn vị: THPT chuyên Hà Nam (Hạng 3)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: minhduc9b

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 133 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-02-23 00:57:08 acm MESSAGE Pascal 0.45 7.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 22:16:28 acm MMAXPER Pascal 0.02 568K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 22:04:03 oi NKCABLE Pascal 0.09 556K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 21:50:48 oi AUCTION Pascal 0.00 564K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 21:32:05 acm NUMBER Pascal 0.42 143M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 20:35:06 oi NKMSG Pascal 1.08 18M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 19:31:35 acm MULONE Pascal 3.51 8.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-22 19:30:25 tutorial IOIBIN Pascal 0.62 948K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-16 20:14:10 acm PASSET Pascal 0.97 1.4M Sai kết quả 0.0
2009-02-15 18:27:54 acm POST Pascal 0.00 536K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-13 02:55:28 acm SQUARES Pascal 3.52 544K Quá thời gian 0.0
2009-02-12 02:47:56 acm CHEAT C++ 0.31 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-12 02:44:51 oi VRATF Pascal 0.01 556K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-12 02:22:39 acm FLOYD Pascal 0.08 604K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-11 20:56:03 acm KAGAIN Pascal 0.29 796K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-11 19:48:48 acm MATCH2 Pascal 0.30 720K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-11 19:43:56 oi PBCWRI Pascal 4.09 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-11 19:42:55 oi DMAYA Pascal 3.97 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-11 18:17:02 oi DIGIT0 Pascal 0.03 548K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:48:00 acm PTREE Pascal 0.06 772K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:11:47 tutorial QBHEAP Pascal 0.36 608K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:09:32 acm WORDCNT Pascal 0.01 504K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:08:54 tutorial QBMAX Pascal 0.04 656K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:08:31 tutorial QBHV Pascal 0.53 544K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:07:24 oi INTEGER7 Pascal 0.02 556K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-10 18:06:52 acm HEAP1 Pascal 0.04 576K Sai kết quả 0.0
2009-02-10 18:05:33 oi DANCING Pascal 0.57 940K Đúng một phần 90.0
2009-02-09 19:32:56 oi HELPPM Pascal 5.49 3.1M Đúng một phần 33.3
2009-02-09 18:27:25 oi NKDIVSEQ Pascal 0.01 1.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-09 18:13:35 oi QBMSEQ Pascal 0.10 596K Đạt yêu cầu 100.0