Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của minhtrang
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nobita1604
Hạng: 22
Điểm: 229.6
Số bài giải được / đã làm: 336 / 359
Cấp bậc: 32
Đơn vị: DHKHTNDHQGHN (Hạng 5)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: Pham Minh Trang

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 359 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-02-28 08:48:00 acm BONGDA Pascal 0.00 12M Chạy bị lỗi 0.0
2010-02-28 07:34:03 acm COST Pascal 0.66 111M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 09:15:45 acm OPTCUT Pascal 2.22 32M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 07:31:59 acm NKTRIO Pascal 2.81 12M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 09:53:54 oi NUMBERS Pascal 2.69 18M Đúng một phần 90.0
2010-02-25 08:02:17 oi FACUP Pascal 0.10 572K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 18:05:34 oi VBLOCKS Pascal 0.02 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 10:57:02 oi CATGO Pascal 0.16 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 10:10:12 oi LSPITO Pascal 3.29 24M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 09:07:31 oi NKPOS Pascal 0.00 524K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 10:48:41 acm GROUP Pascal 0.11 4.9M Sai kết quả 0.0
2010-01-30 06:43:02 acm MKFLAGS Pascal 0.00 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 09:11:48 acm GLOVE Pascal 0.00 12M Sai kết quả 0.0
2010-01-08 02:09:01 acm POLY4 Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 08:57:36 oi NKBUSD Pascal 0.21 588K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-04 02:19:55 acm ALERT Pascal 0.04 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-02 22:44:24 oi NKPARITY Pascal 1.80 480K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-30 23:32:43 oi NKPOLICE Pascal 2.35 13M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-30 23:05:56 oi NKA1 Pascal 0.67 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-27 04:55:24 acm ITREE Pascal 0.07 8.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-27 04:39:49 oi VWORDS Pascal 0.71 1.6M Đúng một phần 92.9
2009-11-24 00:49:26 oi V8MAYORS Pascal 0.53 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-16 07:19:28 oi XOINC Pascal 1.92 32M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-16 04:14:06 acm ORDERSET Pascal 4.92 7.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-16 03:52:04 acm PASSET Pascal 1.73 18M Quá thời gian 0.0
2009-11-11 03:11:25 acm BOSS Pascal 0.39 1.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-10 02:22:34 acm CHNREST Pascal 0.09 18M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-29 04:26:35 oi LEM5 Pascal 2.30 44M Đúng một phần 72.7
2009-10-23 05:18:44 oi NKLAND Pascal 1.17 272K Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-21 14:13:59 oi QBROBOT Pascal 0.43 2.4M Đúng một phần 88.2