Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của mrbean502
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: .: Forum 10A4: http://k43tin-dhv.mygoo.org/ :.
Hạng: 221
Điểm: 29.8
Số bài giải được / đã làm: 56 / 84
Cấp bậc: 4
Đơn vị: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH (Hạng 6)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 84 << < 1 2 3 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-13 11:50:35 oi TAXID Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 08:11:21 acm SPHASH Pascal 0.00 488K Sai kết quả 0.0
2010-03-28 08:09:35 oi PTRANG Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-28 08:08:07 acm PYRAMID2 Pascal 0.02 492K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 08:06:31 oi NKJUMP C++ 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-28 08:05:20 oi DRASHOOT Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-28 08:04:04 acm NPR C++ 7.68 130M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 08:02:37 oi MNE07 Pascal 0.00 20M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 08:00:57 tutorial CHARSET C++ 1.79 2.7M Quá thời gian 0.0
2010-03-28 07:42:11 acm BAOVE Pascal 1.17 924K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:35:15 oi NKCITY Pascal 0.09 472K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:33:41 acm BRIDGES Pascal 0.37 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:32:41 oi MYSTERY Pascal 0.00 536K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:21:07 acm SHTH Pascal 0.65 9.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:16:41 acm ETF Pascal 0.55 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:15:48 acm MINK Pascal 0.49 404K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:14:40 oi XYZ C++ 0.07 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:11:30 acm RECT1 Pascal 0.00 1.4M Chạy bị lỗi 0.0
2010-03-28 07:10:21 acm POWER Pascal 0.11 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:08:43 acm HCN2 Pascal 1.27 24M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 07:06:38 acm ALAKE C++ 1.41 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:41:43 acm HAOI5000 Pascal 1.23 8.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:38:17 oi NKGIFTS Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:18:22 acm MULONE Pascal 0.60 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:16:44 acm QMAX3VN C++ 2.20 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:15:10 oi LNACS Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-28 06:13:59 oi V8ORG Pascal 0.00 196M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:12:18 oi TREEPATH Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-28 06:10:04 acm NTSURF C++ 0.00 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:06:58 oi NKLINEUP Pascal 6.86 84M Đạt yêu cầu 100.0