Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của naebolo
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nguyên Khánh Lợi
Hạng: 157
Điểm: 45.1
Số bài giải được / đã làm: 91 / 127
Cấp bậc: 6
Đơn vị: CQB (Hạng 6)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: naebolo

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 127 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-10-05 12:03:15 oi NKBM C++ 0.11 6.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-01 22:53:00 oi VMUNCH C++ 0.02 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-01 22:09:03 oi LINEGAME C++ 3.40 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-01 21:20:02 oi BONES C++ 0.02 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-29 12:28:32 oi COUNTCBG C++ 0.66 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-27 09:55:54 oi LEM6 C++ 0.00 2.5M Đúng một phần 6.7
2009-09-26 04:11:53 acm WORDCNT C++ 0.00 2.5M Sai kết quả 0.0
2009-09-20 09:46:11 acm QBDIVSEQ C++ 0.00 2.9M Sai kết quả 0.0
2009-09-20 09:44:23 acm MLASERP C++ 0.02 14M Sai kết quả 0.0
2009-09-19 23:34:35 acm KGSS C++ 0.50 6.1M Sai kết quả 0.0
2009-09-19 22:00:20 acm MTOTALF C++ 0.00 2.5M Chạy bị lỗi 0.0
2009-07-19 03:35:02 oi CLEAR C++ 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2009-07-19 03:33:41 oi MARBLE C++ 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2009-07-18 12:16:11 oi SELFDIV C++ 0.00 2.6M Đúng một phần 20.0
2009-07-18 11:17:09 oi CWAY C++ 0.01 2.6M Đúng một phần 20.0
2009-07-16 23:17:16 oi VRATF C++ 0.06 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-16 22:44:16 oi NKPALIN C++ 0.55 18M Đúng một phần 90.0
2009-07-16 20:56:05 oi VCOWFLIX C++ 0.06 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-16 12:50:55 oi AUCTION C++ 0.03 2.6M Đúng một phần 70.0
2009-07-16 11:54:39 oi NKDIVSEQ C++ 0.08 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-16 11:11:12 oi NKABD C++ 3.11 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-16 06:25:02 oi TAMCAM C++ 0.03 2.7M Đúng một phần 30.0
2009-07-16 06:14:25 oi MAXARR1 C++ 2.18 3.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-09 10:02:09 oi NKLINEUP C++ 0.00 2.8M Đúng một phần 10.0
2009-07-08 10:26:27 oi V8SCORE C++ 0.02 2.7M Đúng một phần 33.3
2009-01-07 05:43:36 oi NKLETTER Pascal 0.00 556K Đúng một phần 90.0
2009-01-05 05:43:41 oi NKNUMFRE Pascal 0.24 556K Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-22 08:28:51 oi QBTICKET Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2008-11-17 04:09:39 oi VCOLDWAT Pascal 0.42 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2008-11-14 05:28:07 oi NKTOSS Pascal 0.09 3.0M Đúng một phần 50.0