Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của ngocanh
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nguyễn Ngọc Anh
Hạng: 66
Điểm: 118.9
Số bài giải được / đã làm: 210 / 230
Cấp bậc: 17
Đơn vị: CQB (Hạng 2)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: _KS_

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 230 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-05 00:57:38 acm KKKCT2 C 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-05 00:56:32 acm CT C 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 22:38:09 oi CNMARBLE C++ 1.70 4.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 22:13:26 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 09:36:29 acm MEDIAN C 3.77 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-31 09:46:55 tutorial NEAREST C 5.13 6.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-30 07:15:34 acm XAYNHA C 0.03 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 05:00:53 oi SBOOST C 0.02 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-27 22:17:47 oi ROCKS C 0.15 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-12 02:18:03 oi LINEGAME Pascal 2.13 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 07:17:05 oi LNACS C 0.11 5.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 08:39:54 oi GRAPH_ Pascal 0.76 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 05:22:56 oi CRITICAL Pascal 1.99 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 19:23:23 acm MTREE Pascal 1.76 5.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 01:59:30 oi PTRANG C 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 01:20:19 oi CBUYING C 1.18 3.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 07:42:18 acm NTTREE Pascal 0.51 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 08:56:38 acm LATGACH4 Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 08:56:28 acm LATGACH2 Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-02-13 07:21:35 acm CRECT C 0.59 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-13 07:20:17 acm CREC01 C 0.32 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 17:36:23 acm MTWALK C 0.06 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:25:15 oi BOXMAN Pascal 0.25 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:20:07 oi VSTEPS C 0.05 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:18:11 oi QBTICKET Pascal 0.86 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:13:47 oi NOTE C 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:13:15 acm SHHV Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:12:28 oi NKCITY C 0.13 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:09:10 oi CINEMA C++ 6.87 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 10:01:45 oi VBOARD C 1.30 5.5M Đạt yêu cầu 100.0