Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của nguyenthong92
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: NguyễnThông
Hạng: 160
Điểm: 44.5
Số bài giải được / đã làm: 98 / 126
Cấp bậc: 6
Đơn vị: THPT chuyên Hà Nam (Hạng 2)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: nguyenthong92

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 126 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-12 20:16:44 oi TAXID Pascal 0.53 195M Đúng một phần 60.0
2010-03-11 07:07:47 oi STABLE Pascal 0.51 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 06:19:30 oi LNACS Pascal 0.39 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 18:53:56 oi CNMARBLE Pascal 2.17 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 02:45:01 oi GARDEN25 Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-02-01 02:32:32 acm QBDIVSEQ Pascal 0.43 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-13 19:57:18 oi NKMSG Pascal 1.84 33M Đúng một phần 92.3
2009-11-29 12:00:32 oi TREAT Pascal 1.06 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 11:59:55 oi NKTREE Pascal 0.37 596K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 11:39:55 acm ASSIGN1 Pascal 0.26 372K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 10:50:09 tutorial BIGNUM Pascal 0.42 260K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 10:41:59 tutorial MDIGITS2 Pascal 0.36 524K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 10:08:37 tutorial MPRIME1 Pascal 0.01 336K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 09:35:41 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 256K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-29 08:53:38 tutorial MMASS Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-28 01:20:38 oi BESTSPOT Pascal 0.58 3.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-27 11:55:13 oi FIRS Pascal 0.64 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-27 11:51:46 oi CTNEWS Pascal 0.06 404K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-27 10:48:41 acm SPSEQ Pascal 1.34 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-26 00:42:00 oi NKSP Pascal 1.26 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-16 03:46:27 acm QBRECT Pascal 1.30 5.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-16 03:45:07 acm KAGAIN Pascal 0.26 560K Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-07 23:11:19 acm MMAXPER Pascal 0.00 572K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-27 02:23:21 oi PAGODA Pascal 0.42 1.1M Đúng một phần 50.0
2009-02-27 02:06:05 oi STNODE Pascal 0.54 2.0M Đúng một phần 70.0
2009-02-27 01:27:31 oi LINEGAME Pascal 2.09 12M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-19 19:26:51 oi NKFLOW Pascal 3.03 8.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-08 18:51:52 oi HOUSES Pascal 0.26 556K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-08 05:41:22 oi GRAPH Pascal 12.02 1.5M Đúng một phần 56.5
2009-02-06 03:36:08 acm MINCOST Pascal 1.48 544K Đạt yêu cầu 100.0