Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của ptanh93
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Thịt lợn
Hạng: 104
Điểm: 80.5
Số bài giải được / đã làm: 165 / 204
Cấp bậc: 11
Đơn vị: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH (Hạng 2)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: ptanh93

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 204 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-19 11:22:53 acm MTWALK Pascal 0.00 376K Sai kết quả 0.0
2010-05-19 03:37:14 acm ROADS Pascal 0.15 556K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-17 11:08:56 acm KDTUYEN C++ 0.00 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 08:15:44 acm KMBUS C++ 0.01 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-16 12:53:11 oi NUMCON Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-31 10:39:36 oi COUNTCBG Pascal 0.59 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 11:14:49 tutorial MPRIME1 Pascal 0.00 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-26 09:15:48 tutorial NEAREST Pascal 5.00 1.8M Quá thời gian 0.0
2010-03-24 10:49:49 oi ROCKS Pascal 0.19 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-22 08:56:33 oi SBOOST Pascal 0.02 408K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-13 10:06:48 oi TAXID Pascal 0.50 26M Đúng một phần 60.0
2010-03-13 10:02:44 oi STABLE Pascal 5.88 101M Đúng một phần 70.0
2010-03-11 06:11:38 oi LNACS Pascal 0.51 5.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:34:12 oi TJALG Pascal 0.46 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:19:32 oi GRAPH_ Pascal 0.42 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 19:46:02 oi CNMARBLE Pascal 1.42 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 08:23:23 oi CRITICAL Pascal 0.04 4.0M Đúng một phần 25.0
2010-03-06 12:30:06 acm QBSCHOOL Pascal 2.06 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 11:09:01 oi NKPOS Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 07:12:56 oi QBROBOT Pascal 0.00 2.2M Đúng một phần 17.6
2010-02-28 03:51:01 oi VCOWCAR Pascal 0.16 400K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 22:29:23 oi V8ORG Pascal 0.00 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 21:24:07 oi NKTREE Pascal 0.24 400K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 11:13:37 oi QBSEGPAR Pascal 1.88 324K Đúng một phần 30.0
2010-02-26 08:00:19 oi NKMAXSEQ Pascal 0.15 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 10:54:13 oi PWRFAIL Pascal 1.77 8.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 10:37:28 oi TWOBLACK Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 08:04:16 oi NKSPILJA Pascal 0.18 244K Đúng một phần 90.0
2010-02-23 08:20:25 oi HELPPM Pascal 17.39 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 21:16:42 oi CBUYING Pascal 2.86 1.8M Đạt yêu cầu 100.0