Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-01 18:01:04 tutorial MRECAMAN Pascal 0.05 9.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 21:17:01 tutorial QBSEQ Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:38:19 tutorial IOIBIN Pascal 0.53 304K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-27 00:55:54 tutorial MMOD29 Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2009-12-31 21:35:42 tutorial MDIGITS2 Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-16 22:04:04 tutorial QBHEAP Pascal 0.36 324K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 04:47:27 tutorial CHARSET C++ 1.80 2.8M Quá thời gian 0.0
2010-01-07 12:17:04 tutorial QBMAX Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-10 06:01:58 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-17 02:27:05 tutorial MMASS Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 19:22:52 tutorial QBMST Pascal 0.00 196K Chạy bị lỗi 0.0
2010-02-02 08:54:51 oi NKLETTER Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 18:39:10 oi PAGODA Pascal 0.47 8.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 23:46:12 oi CTNBULLS Pascal 0.03 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-08 07:42:02 oi NTPFECT Pascal 0.00 1.2M Đúng một phần 21.4
2010-03-20 21:46:27 oi NTPACK Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-08 20:49:14 oi CRITICAL Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-12 04:16:37 oi STABLE Pascal 0.39 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 04:03:26 oi NKPALIN Pascal 1.37 8.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 21:09:35 oi NKSEQ Pascal 0.00 264K Đúng một phần 45.0
2010-02-28 04:21:14 oi NKPATH Pascal 34.03 320K Đúng một phần 90.0
2010-01-07 10:53:03 oi NKDIST Pascal 0.00 204K Đúng một phần 20.0
2010-01-24 02:34:01 oi NKJUMP Pascal 0.29 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 02:51:54 oi LEM Pascal 0.00 220K Đúng một phần 9.1
2010-03-02 05:44:16 oi VBGRASS Pascal 0.00 228K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 08:26:02 oi VRATF Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 09:07:44 oi VBOARD Pascal 0.87 2.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 21:05:27 oi NKH Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 18:27:20 oi PBCFIBO Pascal 0.84 248K Đúng một phần 50.0
2010-03-05 22:53:17 oi QBMSEQ Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0