Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-02-28 04:21:14 oi NKPATH Pascal 34.03 320K Đúng một phần 90.0
2010-02-08 20:29:23 oi HELPPM Pascal 6.42 1.7M Đúng một phần 60.0
2010-02-15 02:44:01 oi KDEL Pascal 6.31 712K Đúng một phần 60.0
2010-03-05 17:55:28 oi NKLINEUP Pascal 4.86 9.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 19:41:22 oi PWRFAIL Pascal 4.39 33M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-13 05:55:06 oi LINEGAME Pascal 3.45 2.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 02:34:46 oi CBUYING Pascal 3.00 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 21:32:18 acm COIN34 Pascal 2.99 204K Quá thời gian 0.0
2010-02-15 06:19:38 oi KMIN Pascal 2.64 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-27 23:42:47 oi DTTUI1 Pascal 2.19 66M Đúng một phần 83.3
2010-03-10 04:47:27 tutorial CHARSET C++ 1.80 2.8M Quá thời gian 0.0
2010-02-19 22:28:56 acm QBSQUARE Pascal 1.59 7.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 07:01:46 oi DTOGRADA Pascal 1.50 164M Đúng một phần 20.0
2010-03-07 18:44:01 oi CNMARBLE Pascal 1.47 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 04:03:26 oi NKPALIN Pascal 1.37 8.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 00:33:30 oi NKSGAME Pascal 1.37 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-13 18:56:51 oi QBTICKET Pascal 1.33 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 03:10:23 oi NKGUARD Pascal 1.32 10M Đúng một phần 95.8
2010-03-13 23:46:44 acm QMAX Pascal 1.03 7.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-17 11:15:17 oi FIRS Pascal 1.01 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 02:20:17 oi NKMSG Pascal 0.94 2.4M Đúng một phần 76.9
2010-02-15 22:49:13 oi NKMAXSEQ Pascal 0.94 792K Đúng một phần 60.0
2010-02-09 00:15:36 oi NKABD Pascal 0.93 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 12:15:57 oi AREATRI Pascal 0.92 212K Đúng một phần 35.0
2010-03-14 09:07:44 oi VBOARD Pascal 0.87 2.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 18:27:20 oi PBCFIBO Pascal 0.84 248K Đúng một phần 50.0
2010-03-05 10:02:43 oi MEO Pascal 0.69 216K Đúng một phần 50.0
2010-03-02 04:21:31 oi MAXARR1 Pascal 0.62 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-18 08:57:57 acm MULONE Pascal 0.60 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 08:21:14 oi NKTHEME Pascal 0.60 600K Đúng một phần 66.7