Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-09 07:01:46 oi DTOGRADA Pascal 1.50 164M Đúng một phần 20.0
2010-03-27 23:42:47 oi DTTUI1 Pascal 2.19 66M Đúng một phần 83.3
2010-03-22 07:35:37 oi TRIBE Pascal 0.26 36M Đúng một phần 30.0
2010-03-16 19:41:22 oi PWRFAIL Pascal 4.39 33M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-19 06:16:18 oi ROCKS Pascal 0.27 18M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 03:10:23 oi NKGUARD Pascal 1.32 10M Đúng một phần 95.8
2010-03-09 01:23:22 oi NKFLOW Pascal 0.45 10.0M Đúng một phần 50.0
2010-03-05 17:55:28 oi NKLINEUP Pascal 4.86 9.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 18:01:04 tutorial MRECAMAN Pascal 0.05 9.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 04:03:26 oi NKPALIN Pascal 1.37 8.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 18:39:10 oi PAGODA Pascal 0.47 8.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-13 23:46:44 acm QMAX Pascal 1.03 7.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-19 22:28:56 acm QBSQUARE Pascal 1.59 7.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-24 08:30:09 oi PWALK Pascal 0.15 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 16:45:18 oi STNODE Pascal 0.20 5.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 09:45:11 oi LNACS Pascal 0.32 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 02:05:07 oi ROTATION Pascal 0.03 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 18:44:01 oi CNMARBLE Pascal 1.47 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-18 08:24:19 oi NKTICK Pascal 0.59 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 04:47:27 tutorial CHARSET C++ 1.80 2.8M Quá thời gian 0.0
2009-12-29 10:37:52 oi NKTARDY Pascal 0.00 2.6M Đúng một phần 20.0
2010-02-09 23:46:12 oi CTNBULLS Pascal 0.03 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 09:07:44 oi VBOARD Pascal 0.87 2.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 02:20:17 oi NKMSG Pascal 0.94 2.4M Đúng một phần 76.9
2010-02-23 10:21:53 oi AUCTION Pascal 0.02 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 09:20:22 oi GRAPH_ Pascal 0.51 2.1M Đúng một phần 85.7
2009-11-13 05:55:06 oi LINEGAME Pascal 3.45 2.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-17 11:15:17 oi FIRS Pascal 1.01 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-13 18:56:51 oi QBTICKET Pascal 1.33 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 04:21:31 oi MAXARR1 Pascal 0.62 1.8M Đạt yêu cầu 100.0