Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-18 08:57:57 acm MULONE Pascal 0.60 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 19:35:14 acm COND Pascal 0.01 204K Sai kết quả 0.0
2010-05-05 10:43:44 acm HEAP1 Pascal 0.08 520K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 01:19:10 acm LIS Pascal 0.12 380K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 11:27:47 acm LATGACH Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 19:54:04 acm TRIOMINO Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-02-27 21:00:31 acm QBSTR Pascal 0.00 332K Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-31 18:41:51 acm WORDCNT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 20:36:46 acm DTDOI Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-03-28 12:25:40 acm DTPYRA Pascal 0.01 204K Sai kết quả 0.0
2010-01-22 21:46:00 acm POST2 Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-04 22:37:18 acm GSP1 Pascal 0.00 984K Sai kết quả 0.0
2010-01-30 23:12:48 acm ELEVATOR Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-02-07 00:37:36 acm FLOYD Pascal 0.45 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 20:39:55 acm LIQ Pascal 0.03 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 20:57:37 acm NKTRIO Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-07 11:13:26 acm MINMOVE Pascal 0.00 616K Sai kết quả 0.0
2010-02-11 18:17:08 acm SPBINARY Pascal 0.07 356K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 10:17:14 acm MESSAGE Pascal 0.44 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 06:47:47 acm MINK Pascal 0.49 404K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 21:19:55 acm THEME Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-03-02 12:45:29 acm PCIRCLE Pascal 0.31 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 08:57:11 acm POWER Pascal 0.13 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 04:56:39 acm PAGAIN Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-24 10:03:51 acm MKFLAGS Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-05-07 20:46:33 acm XAYNHA Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-03-13 11:28:07 acm PYRAMID2 Pascal 0.03 492K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-13 23:46:44 acm QMAX Pascal 1.03 7.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-23 08:19:17 acm POST Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 19:41:54 acm PNUMBER Pascal 0.03 400K Đạt yêu cầu 100.0