Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-28 12:15:57 oi AREATRI Pascal 0.92 212K Đúng một phần 35.0
2010-02-23 10:21:53 oi AUCTION Pascal 0.02 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 21:40:51 oi BONES Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 02:34:46 oi CBUYING Pascal 3.00 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 04:47:27 tutorial CHARSET C++ 1.80 2.8M Quá thời gian 0.0
2010-02-19 21:43:34 oi CHATCHIT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 18:44:01 oi CNMARBLE Pascal 1.47 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 21:32:18 acm COIN34 Pascal 2.99 204K Quá thời gian 0.0
2010-01-30 19:35:14 acm COND Pascal 0.01 204K Sai kết quả 0.0
2010-03-08 20:49:14 oi CRITICAL Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-02-09 23:46:12 oi CTNBULLS Pascal 0.03 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 20:36:46 acm DTDOI Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-03-09 07:01:46 oi DTOGRADA Pascal 1.50 164M Đúng một phần 20.0
2010-03-28 12:25:40 acm DTPYRA Pascal 0.01 204K Sai kết quả 0.0
2010-03-27 23:42:47 oi DTTUI1 Pascal 2.19 66M Đúng một phần 83.3
2010-01-30 23:12:48 acm ELEVATOR Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-02-17 11:15:17 oi FIRS Pascal 1.01 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 00:37:36 acm FLOYD Pascal 0.45 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 09:20:22 oi GRAPH_ Pascal 0.51 2.1M Đúng một phần 85.7
2010-03-04 22:37:18 acm GSP1 Pascal 0.00 984K Sai kết quả 0.0
2010-05-05 10:43:44 acm HEAP1 Pascal 0.08 520K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 20:29:23 oi HELPPM Pascal 6.42 1.7M Đúng một phần 60.0
2010-02-15 21:20:15 oi HOUSES Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:38:19 tutorial IOIBIN Pascal 0.53 304K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 02:44:01 oi KDEL Pascal 6.31 712K Đúng một phần 60.0
2010-02-15 06:19:38 oi KMIN Pascal 2.64 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 18:40:15 acm KSPREE Pascal 0.05 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 11:27:47 acm LATGACH Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 02:51:54 oi LEM Pascal 0.00 220K Đúng một phần 9.1
2010-03-20 21:34:38 oi LEM5 Pascal 0.30 1.1M Đúng một phần 18.2