Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-01-30 23:12:48 acm ELEVATOR Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-11-23 08:19:17 acm POST Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 21:19:55 acm THEME Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-02-20 09:39:07 oi NKLEAVES Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-02-02 21:09:35 oi NKSEQ Pascal 0.00 264K Đúng một phần 45.0
2010-03-04 22:47:01 oi NKTOSS Pascal 0.00 204K Đúng một phần 10.0
2010-01-07 10:53:03 oi NKDIST Pascal 0.00 204K Đúng một phần 20.0
2010-01-07 11:27:47 acm LATGACH Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-29 10:37:52 oi NKTARDY Pascal 0.00 2.6M Đúng một phần 20.0
2010-03-05 23:53:07 oi V8ORG Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 02:51:54 oi LEM Pascal 0.00 220K Đúng một phần 9.1
2010-02-19 21:43:34 oi CHATCHIT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 05:44:16 oi VBGRASS Pascal 0.00 228K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 20:16:29 oi VCOWFLIX Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 00:50:26 oi VMUNCH Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 08:26:02 oi VRATF Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 21:17:01 tutorial QBSEQ Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 12:17:04 tutorial QBMAX Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 19:22:52 tutorial QBMST Pascal 0.00 196K Chạy bị lỗi 0.0
2010-03-05 21:05:27 oi NKH Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 19:54:04 acm TRIOMINO Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-03-05 22:53:17 oi QBMSEQ Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-02-25 18:33:43 oi QBMARKET Pascal 0.00 228K Đúng một phần 5.0
2010-02-27 20:35:58 oi QBBISHOP Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 20:57:37 acm NKTRIO Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-02-27 21:00:31 acm QBSTR Pascal 0.00 332K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 21:40:51 oi BONES Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 04:56:39 acm PAGAIN Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-07 11:13:26 acm MINMOVE Pascal 0.00 616K Sai kết quả 0.0
2010-02-06 23:25:36 oi NKEDIT Pascal 0.00 204K Đúng một phần 70.0