Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quarterss
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Trà sữa
Hạng: 58
Điểm: 126.7
Số bài giải được / đã làm: 221 / 245
Cấp bậc: 18
Đơn vị: TIN_3D (Hạng 4)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quarterss

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 245 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-09 12:19:40 oi GRAPH_ Pascal 0.56 2.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 11:12:41 oi TJALG Pascal 0.49 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 04:28:34 oi FIRS Pascal 0.60 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 03:55:10 oi NKPOS Pascal 0.00 368K Đúng một phần 60.0
2010-03-08 12:39:57 tutorial MSE07B Pascal 0.43 17M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 05:20:34 oi CUTRECT Pascal 2.60 39M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 03:07:51 oi CHAIN2 Pascal 1.37 53M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:36:32 acm MSTICK Pascal 0.00 264K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:15:08 acm MDOLLS Pascal 0.37 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 22:15:50 acm QBDIVSEQ Pascal 0.42 984K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 12:53:23 acm MCHAOS Pascal 5.02 3.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 11:28:24 acm MKFLAGS Pascal 0.00 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 08:17:17 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 03:50:26 acm NTTREE Pascal 0.35 832K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 22:14:42 oi NTHUGE Pascal 10.96 3.4M Đúng một phần 95.2
2010-02-27 07:25:07 acm CHNREST Pascal 0.04 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 12:05:13 tutorial MNERED Pascal 0.02 508K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 11:13:34 acm KSPREE Pascal 0.00 352K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 12:07:21 acm SPBINARY Pascal 2.72 88M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 09:52:29 oi QBMARKET Pascal 8.59 3.5M Đúng một phần 85.0
2010-02-25 08:28:08 oi LEM3 Pascal 0.53 4.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 06:48:54 acm INCVN Pascal 1.04 848K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 03:31:40 oi DTTUI1 Pascal 7.67 8.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 10:36:11 tutorial MBLAST Pascal 1.17 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 08:09:54 acm FP Pascal 0.80 944K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 11:21:00 acm CRATE Pascal 1.30 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 08:40:51 acm MZVRK Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-02-23 07:53:16 acm KINV Pascal 0.71 476K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 03:20:57 oi HP09ANTS Pascal 1.27 3.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 12:20:02 oi NKNL Pascal 0.73 204K Đúng một phần 90.0