Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của sanhdieu
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: @
Hạng: 109
Điểm: 77.0
Số bài giải được / đã làm: 123 / 208
Cấp bậc: 11
Đơn vị: TIN_3D (Hạng 7)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 208 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-14 23:45:04 acm CTNOWN Pascal 0.16 356K Sai kết quả 0.0
2010-04-12 06:20:04 oi NTPACK Pascal 0.01 356K Đúng một phần 40.0
2010-04-06 13:50:27 acm NTSURF Pascal 0.30 644K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-05 12:04:37 acm ALADDIN Pascal 0.00 704K Chạy bị lỗi 0.0
2010-04-05 10:56:08 oi CRITICAL Pascal 1.59 4.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 13:23:32 oi DIAMOND Pascal 0.00 4.3M Đúng một phần 12.5
2010-04-04 10:18:47 acm NKTRIO Pascal 2.05 4.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 04:56:27 acm MFISH Pascal 0.00 3.5M Sai kết quả 0.0
2010-04-01 13:03:14 acm KDTUYEN Pascal 0.00 352K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 12:42:40 oi MASKTAPE Pascal 1.54 48M Đúng một phần 65.0
2010-03-29 14:02:39 acm ENET Pascal 2.98 1.2M Quá thời gian 0.0
2010-03-28 05:52:03 oi LNACS Pascal 0.58 4.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 05:51:31 oi TAXID Pascal 0.00 20M Đúng một phần 60.0
2010-03-28 05:50:11 oi STABLE Pascal 0.29 1.3M Đúng một phần 90.0
2010-03-27 09:24:26 acm NK05DSRT Pascal 0.00 676K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-26 10:07:02 tutorial MSE07B Pascal 0.61 55M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 00:49:32 oi NKLEXIC Pascal 0.00 356K Đúng một phần 90.0
2010-03-08 05:37:32 acm HEADQRT Pascal 0.00 1.8M Chạy bị lỗi 0.0
2010-03-08 01:43:57 oi CTNEWS Pascal 0.01 540K Đúng một phần 90.0
2010-03-07 02:31:08 oi CUTRECT Pascal 2.07 17M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 10:04:04 oi NKFLOW Pascal 2.50 8.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 09:41:35 acm LIS Pascal 0.14 584K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 04:13:46 acm BOSS Pascal 0.44 13M Sai kết quả 0.0
2010-03-05 21:09:57 oi BARICAVN Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-05 01:53:58 oi FWATER Pascal 0.17 732K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 01:39:53 oi LEM3 Pascal 1.35 9.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 01:18:29 acm ASSIGN1 Pascal 0.46 528K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 00:30:52 acm MATCH1 Pascal 0.00 512K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 23:41:25 acm LQDALH Pascal 0.02 356K Sai kết quả 0.0
2010-03-03 03:31:44 acm KQUERY Pascal 2.76 4.7M Đạt yêu cầu 100.0