Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của sonpascal93
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Hy Trường Sơn
Hạng: 33
Điểm: 200.7
Số bài giải được / đã làm: 274 / 345
Cấp bậc: 28
Đơn vị: DHKHTNDHQGHN (Hạng 8)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: sonpascal93

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 345 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-18 06:21:50 acm KDTUYEN C++ 0.00 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-28 04:40:49 oi NKJUMP C++ 0.35 3.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-24 21:06:45 oi NKBM C++ 0.05 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-21 10:31:38 tutorial QBMST Pascal 0.12 480K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 10:17:01 acm MMAXPER Pascal 0.00 220K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 09:54:03 acm BRIDGES Pascal 0.27 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-12 09:55:03 oi STABLE Pascal 0.55 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-12 04:49:21 acm PRAVO Pascal 9.96 288K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-11 06:54:20 acm KMBUS Pascal 0.01 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-30 04:10:39 oi TAXID Pascal 0.12 26M Đúng một phần 60.0
2010-03-30 03:33:23 oi LNACS Pascal 0.37 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-25 08:33:43 oi NKLEXIC Pascal 0.00 216K Đúng một phần 50.0
2010-03-25 06:54:33 acm OPTCUT Pascal 1.97 32M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-25 03:45:16 acm PIZZALOC Pascal 0.66 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 02:20:52 oi SBOOST Pascal 0.78 556K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-17 04:45:29 oi HOUSES Pascal 0.09 212K Đúng một phần 55.0
2010-03-15 06:42:12 acm MBIPALIN Pascal 2.27 8.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-15 02:05:52 acm ASSIGN4 Pascal 3.12 524K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-15 02:04:50 acm MPART Pascal 14.88 11M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-13 21:50:13 acm COST Pascal 1.73 32M Quá thời gian 0.0
2010-03-12 01:44:29 oi GRAPH_ Pascal 0.70 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 08:12:10 oi TJALG Pascal 0.50 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 03:38:43 acm KAGAIN Pascal 0.28 676K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 03:18:55 oi NKPOS Pascal 0.00 672K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:31:15 oi CUTRECT Pascal 1.67 14M Đúng một phần 70.0
2010-03-08 21:18:19 acm MESSAGE Pascal 0.54 5.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 20:39:36 acm LIS Pascal 0.20 672K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 19:30:30 acm MATCH1 Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 18:13:02 acm BAOVE Pascal 1.05 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 09:48:23 oi CNMARBLE Pascal 2.89 8.0M Đạt yêu cầu 100.0