Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của superman9468
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: viet
Hạng: 153
Điểm: 46.1
Số bài giải được / đã làm: 85 / 129
Cấp bậc: 6
Đơn vị: dai hoc su pham ha noi (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: superman9468

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 129 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-19 22:11:34 acm IVANA Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-19 05:20:24 acm LUCKYNUM Pascal 0.02 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-16 23:53:06 acm TCDFZ Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-14 00:39:43 tutorial QBSEQ Pascal 0.00 600K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-14 00:16:34 acm NUMBER Pascal 0.04 412K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-13 10:48:00 oi NUMCON Pascal 0.00 524K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-09 13:37:19 acm ASSIGN1 C 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-05-09 12:42:50 oi NKTARDY Pascal 3.00 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-08 00:32:07 oi NKLETTER Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 22:40:00 oi CUTBOARD Pascal 2.64 16M Đúng một phần 43.8
2010-05-07 22:33:30 oi CHATCHIT Pascal 0.00 272K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 07:43:14 oi NKH Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-06 12:54:51 oi TTRAVEL Pascal 0.24 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-06 08:31:31 oi VNINGAME Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-05-06 07:49:36 acm XAYNHA Pascal 0.04 288K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-28 16:43:37 oi BASEH Pascal 0.00 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-27 10:40:38 oi DTTUI1 Pascal 0.16 208K Đúng một phần 75.0
2010-04-23 09:41:39 acm PCIRCLE Pascal 0.73 404K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-23 06:22:17 acm HUGEKNAP Pascal 6.00 0K Quá thời gian 0.0
2010-04-21 10:28:23 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 13:43:04 acm KTUAN Pascal 7.30 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 13:33:10 oi FIRS Pascal 0.42 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 14:04:36 oi SBOOST Pascal 0.02 444K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 13:14:29 oi CBUYING Pascal 1.98 2.2M Đúng một phần 87.5
2010-04-18 06:54:32 oi NKMAXSEQ Pascal 0.13 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 06:29:34 oi VCOWFLIX Pascal 0.00 868K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 04:52:54 tutorial MPRIME1 Pascal 0.80 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 00:57:49 oi TOINCSEQ Pascal 0.28 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-16 08:10:43 oi NK2MFS Pascal 0.09 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-15 00:14:31 acm KMBUS Pascal 0.00 284K Đạt yêu cầu 100.0