Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của technolt
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: The little Einstein
Hạng: 12
Điểm: 302.8
Số bài giải được / đã làm: 351 / 379
Cấp bậc: 42
Đơn vị: DHKHTNDHQGHN (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: technolt

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 379 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-12 04:45:31 oi TAXID Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 04:47:58 oi STABLE Pascal 0.68 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:10:49 oi TJALG Pascal 0.52 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 08:44:26 oi GRAPH_ Pascal 0.55 2.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 03:03:08 oi CUTRECT Pascal 2.66 24M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:44:56 oi CRITICAL Pascal 2.23 4.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:03:00 oi CNMARBLE Pascal 1.59 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 15:26:31 oi DTOGRADA Pascal 4.58 20M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 11:19:25 oi NTSEQ Pascal 1.43 5.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 04:53:45 oi CBUYING Pascal 2.03 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 04:45:05 acm NTTREE Pascal 0.54 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 05:49:29 acm POSLOZI Pascal 0.87 25M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 11:21:40 acm COST Pascal 1.00 160M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 00:07:49 oi VNBRACK Pascal 0.68 35M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 13:27:16 acm CARDSHUF Pascal 3.74 3.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 05:06:00 acm MBRACKET Pascal 0.39 11M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 11:54:10 oi NTPACK Pascal 0.01 832K Đúng một phần 5.0
2010-02-09 01:29:35 acm BRTREE Pascal 0.01 352K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 08:12:13 acm MKFLAGS Pascal 0.00 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 07:17:28 acm NTBANK Pascal 2.02 452K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 06:12:38 acm TRES Pascal 0.82 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 14:50:58 acm TREZOR Pascal 15.80 324K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 07:12:22 acm MREPLBRC Pascal 0.17 868K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 05:57:38 acm QBDISNEY Pascal 0.55 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-05 11:06:38 acm KSPREE Pascal 0.22 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 08:55:59 acm SCOLLECT Pascal 3.60 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 05:02:31 acm POLY4 Pascal 0.02 268K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-26 03:30:31 acm MSTRING Pascal 0.18 4.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-13 12:41:30 acm CHESS_ Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-11 11:39:49 acm TRIOMINO Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0