Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của thanh_an
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nguyen Thanh An
Hạng: 81
Điểm: 102.5
Số bài giải được / đã làm: 162 / 185
Cấp bậc: 14
Đơn vị: Hanoi-Amsterdam High School (Hạng 7)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 185 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-08-02 23:13:35 oi AREATRI Pascal 21.74 620K Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-27 06:59:39 oi SHOPS Pascal 0.11 564K Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-24 12:43:25 oi CHAIN2 Pascal 0.76 3.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-24 11:58:01 oi DIAMOND Pascal 5.83 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-22 22:13:35 oi CLEAR Pascal 1.42 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-22 10:22:58 acm COIN34 Pascal 0.56 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-17 06:33:38 acm TRAFFICN Pascal 0.80 3.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-31 11:36:42 acm MCARDS Pascal 0.37 560K Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-26 10:00:19 oi PAGODA Pascal 0.25 2.2M Đúng một phần 90.0
2009-02-26 09:03:08 oi STNODE Pascal 0.24 5.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-26 08:35:38 oi LINEGAME Pascal 2.98 24M Đúng một phần 90.0
2009-02-03 22:23:01 oi LEM Pascal 0.25 572K Đúng một phần 63.6
2009-01-18 22:39:29 oi MPYRAMID Pascal 5.51 24M Đúng một phần 95.8
2009-01-10 04:09:04 acm QBPOINT Pascal 4.54 588K Quá thời gian 0.0
2009-01-09 22:08:18 oi GPMB Pascal 10.56 584K Đạt yêu cầu 100.0
2009-01-09 20:45:13 oi QBSEGPAR Pascal 11.68 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-01-07 21:13:41 oi QBGAME Pascal 1.71 5.7M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-31 10:09:57 acm QBSCHOOL Pascal 0.47 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-31 09:34:22 oi HELPPM Pascal 18.18 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-30 01:30:37 acm BOSS Pascal 0.96 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-30 00:48:21 acm MEDIAN Pascal 1.61 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-29 03:24:56 acm NPR Pascal 1.66 89M Sai kết quả 0.0
2008-12-29 00:06:53 oi BINLADEN Pascal 0.26 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-29 00:04:07 oi CWAY Pascal 0.18 568K Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-29 00:02:43 oi DIGIT0 Pascal 0.03 956K Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-28 06:03:46 oi QBBISHOP C++ 2.20 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-28 04:03:25 acm NSP C++ 0.46 3.8M Chạy bị lỗi 0.0
2008-12-27 08:49:11 acm CUTSEQS Pascal 2.11 4.9M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-26 11:48:47 acm VECTOR C++ 0.19 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2008-12-26 10:22:48 oi CDMUSIC C++ 1.83 6.1M Đạt yêu cầu 100.0