Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của tienthanh
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Trần Bảo Lộc
Hạng: 23
Điểm: 226.1
Số bài giải được / đã làm: 343 / 373
Cấp bậc: 31
Đơn vị: CQB (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: tienthanh

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 373 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-19 01:22:01 oi SBOOST Pascal 0.02 408K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-19 00:31:22 oi ROCKS Pascal 0.32 332K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-12 04:53:21 oi TAXID Pascal 0.00 204K Đúng một phần 5.0
2010-03-11 08:12:54 oi STABLE Pascal 0.43 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 07:17:50 oi LNACS Pascal 0.13 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 08:58:42 oi CRITICAL Pascal 1.68 6.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 08:23:54 oi GRAPH_ Pascal 0.47 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:24:15 acm TPMZVRK Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:10:22 oi NTPFECT Pascal 1.02 4.1M Đúng một phần 85.7
2010-03-09 09:22:24 oi NTHUGE Pascal 3.16 2.3M Đúng một phần 95.2
2010-03-09 09:01:06 oi TJALG Pascal 0.48 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 08:44:19 oi CNMARBLE Pascal 1.50 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 08:04:15 oi HIWAY2 Pascal 1.06 5.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 04:15:34 acm MTREE Pascal 1.92 5.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 23:32:16 oi PTRANG Pascal 0.00 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:36:30 acm NTTREE Pascal 0.66 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 23:02:12 acm QBPOINT Pascal 5.72 268K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 22:38:40 acm TWO Pascal 0.07 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 08:12:17 acm SOPENP Pascal 2.54 21M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 07:24:28 acm SCOLLECT Pascal 2.20 8.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-21 08:36:13 oi CBUYING Pascal 2.05 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 10:47:14 acm MREPLBRC Pascal 0.45 528K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 05:23:34 oi PBCWAYS Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-02-04 10:32:05 acm BONGDA Pascal 0.01 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-04 09:54:19 oi NKLAND Pascal 0.06 252K Đúng một phần 90.9
2010-02-04 08:32:13 acm MCOINS Pascal 0.24 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-04 07:45:10 oi KANDP Pascal 0.55 54M Đúng một phần 20.0
2010-02-04 07:40:42 acm FLOW1 Pascal 0.40 8.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-01 20:43:17 acm IVANA Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-01 11:13:36 acm CIJEVI Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0