Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của tinams
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nguyễn Quang Anh
Hạng: 5
Điểm: 361.2
Số bài giải được / đã làm: 429 / 461
Cấp bậc: 50
Đơn vị: FTU Knights 1 (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: tinams

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 461 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-14 08:50:06 acm NICEQUAD Pascal 0.33 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-28 00:55:38 oi TTRAVEL Pascal 0.27 984K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-20 13:03:01 oi LANDK Pascal 3.63 52M Quá thời gian 0.0
2010-04-16 07:24:27 oi HP09STAL Pascal 0.05 224K Đúng một phần 35.0
2009-12-25 07:16:16 oi BOXMAN Pascal 0.36 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-07 03:42:39 acm ALAKE Pascal 2.04 7.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-24 22:07:23 oi LQDFROG Pascal 0.73 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-13 06:37:35 acm MPILOT Pascal 0.74 332K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-08 05:54:19 oi HP09ANTS Pascal 1.25 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-07 10:26:29 acm MSTICK Pascal 0.01 320K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-06 05:35:55 oi ALLOW Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-24 13:46:17 acm MINCOST Pascal 2.19 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-21 08:01:42 acm CTNOWN Pascal 0.04 208K Sai kết quả 0.0
2009-09-21 01:40:44 acm PA06ANT C++ 2.30 5.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-20 12:17:18 acm LQDGONME C++ 0.10 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-20 03:27:31 acm CTNCLN C++ 0.52 3.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-17 06:20:03 acm MBIPALIN Pascal 1.62 25M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-16 04:45:33 acm KQUERY Pascal 3.71 7.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-07 08:54:30 acm TPMZVRK Pascal 0.00 556K Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-27 06:50:33 acm BOXES Pascal 26.91 5.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-23 03:10:32 acm TPBISHOP Pascal 0.03 692K Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-21 10:32:40 acm ALERT Pascal 0.12 1.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-19 01:44:41 acm COMPANY3 Pascal 1.14 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-10 13:31:36 oi FARMING Pascal 37.44 1.7M Đúng một phần 88.2
2009-08-06 11:51:26 oi PERMUT Pascal 33.49 17M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-04 01:35:46 acm TPTICKET Pascal 5.48 3.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-30 12:25:46 oi TREEPATH Pascal 1.85 820K Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-30 09:06:22 oi ROBOT2 Pascal 0.04 592K Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-29 08:55:36 acm RECT3_2 Pascal 13.28 68M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-29 00:37:30 oi CHAIN2 Pascal 0.25 37M Đạt yêu cầu 100.0