Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của vdmedragon
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: ~!(*(@*!@^&
Hạng: 36
Điểm: 174.9
Số bài giải được / đã làm: 270 / 290
Cấp bậc: 24
Đơn vị: UdeM (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: vdmedragon

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 290 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-14 15:35:16 acm LIQ Pascal 0.00 672K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 19:45:51 acm NKTRIO C++ 3.24 6.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 09:41:46 acm DTDOI C++ 0.06 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-05 22:25:30 acm CARDSHUF C++ 2.64 6.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-04 23:01:56 oi TOPALIN C++ 0.06 3.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-30 03:15:38 acm BALGAME2 C++ 2.69 11M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-21 13:23:55 oi QTREE3 C++ 5.16 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-18 21:36:12 oi HAOI6000 C++ 0.01 31M Đúng một phần 40.0
2009-06-13 15:36:12 acm SLIKAR C++ 0.79 40M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-13 09:56:06 acm CASTLE C++ 2.62 27M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-04 23:03:28 acm TABLIC C++ 0.06 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-31 22:36:09 acm BALLGAME C++ 3.54 9.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-30 16:08:04 acm MUL2COM C++ 0.17 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-29 05:11:42 acm KQUERY2 C++ 2.57 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-23 03:10:21 acm PALINY C++ 1.37 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-22 21:11:58 acm DTCSTR C++ 24.87 93M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-21 15:42:04 acm MINMOVE C++ 3.25 8.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-21 14:43:11 acm DTKSUB C++ 0.16 4.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-20 13:29:15 acm ORDERSET C++ 1.96 7.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-19 00:41:00 oi DRASHOOT C++ 6.26 7.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-18 02:21:09 oi LSFIGHT C++ 3.10 3.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-17 18:02:51 acm CVJETICI C++ 2.65 4.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-17 03:48:46 acm SETNJA C++ 1.02 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-16 17:55:36 oi PERNALTY C++ 1.77 7.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-13 15:48:21 acm CRATE C++ 1.16 7.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-12 02:50:06 oi SEC C++ 0.93 14M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-12 02:37:17 acm TWINSNOW C++ 2.54 6.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-10 01:34:27 acm QMAX3VN C++ 3.14 17M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-09 18:14:37 acm CRECT C++ 1.41 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-08 02:16:55 oi HWAYADS C++ 2.09 21M Đạt yêu cầu 100.0