Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của xtie
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Haru Haru
Hạng: 44
Điểm: 158.0
Số bài giải được / đã làm: 252 / 263
Cấp bậc: 22
Đơn vị: Hanoi-Amsterdam High School (Hạng 5)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: XTie

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 263 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-20 04:38:05 acm MTREE Pascal 2.24 8.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-15 12:58:14 oi VBLOCKS Pascal 0.05 2.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 09:28:16 acm CT Pascal 0.58 352K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 19:59:48 acm KMBUS C++ 0.01 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 09:11:33 oi CLEAR Pascal 0.48 556K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 10:15:33 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 06:55:42 oi TAXID Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 02:50:20 oi SBOOST Pascal 0.10 480K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 06:37:41 oi STABLE Pascal 0.67 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 06:35:31 oi LNACS Pascal 0.28 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:43:23 oi TJALG Pascal 0.48 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 08:06:23 oi GRAPH_ Pascal 0.53 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 07:25:51 acm DEGREE Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:16:31 acm SHCH Pascal 0.25 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 00:14:38 acm SHTH Pascal 0.27 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 11:48:47 acm CVJETICI Pascal 2.67 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 09:09:27 acm MLASERP Pascal 0.00 376K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 07:50:07 acm BRACKET Pascal 0.00 448K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 06:17:35 acm PRAVO Pascal 9.75 236K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 21:48:58 acm KQUERY Pascal 3.54 37M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 05:00:26 oi CUTRECT Pascal 1.93 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 00:51:19 oi CRITICAL Pascal 2.30 8.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 00:23:43 oi CNMARBLE Pascal 1.51 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 07:17:00 oi NKRACING Pascal 0.83 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 03:02:02 oi BARICAVN Pascal 1.02 4.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 23:07:18 oi PAGODA Pascal 0.46 336K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 19:49:23 oi BESTSPOT Pascal 0.58 468K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 07:10:30 acm QBPOINT Pascal 4.87 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 04:04:55 acm DTDOI Pascal 0.40 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 00:14:56 acm CHUOIHAT Pascal 0.68 10.0M Đạt yêu cầu 100.0