Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/Cache/Lite/Function.php on line 98

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 452

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 455

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 470

Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 473

Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 476

Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/joomla.php on line 2329

Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 479
B3. Đổi đất
Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 632

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 511

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 755

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 758

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 514

Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 517

Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 520

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 536

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 539
Người viết: Ngô Minh Đức   
20/06/2008

Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 526

Bài 3. Đổi đất                                                            Tên file chương trình: LAND.PAS

Hai bộ lạc Anpha và Bêta sống rất hoà thuận với nhau. Một phần ranh giới của hai bộ lạc là một đường gấp khúc không tự cắt. 

Đường gấp khúc nhận được bằng cách lần lượt nối  điểm đôi một khác nhau . Điểm  được xác định bởi hoành độ  và tung độ  ( là các số nguyên thoả mãn điều kiện: ). Phần đất của bộ lạc Anpha nằm ở phía trên đường gấp khúc.

Nhân dịp năm mới, tù trưởng hai bộ lạc quyết định thay đổi đường ranh giới cũ bằng cách xây dựng một đường cao tốc là đường nối thẳng từ tới và lấy đường cao tốc này làm ranh giới mới. Dĩ nhiên, sự thay đổi này sẽ chuyển một số phần đất của bộ lạc Anpha cho bộ lạc Bêta và ngược lại. Hai tù trưởng thoả thuận phần diện tích chênh lệch do việc thay đổi đường ranh giới sẽ được điều chỉnh trong tương lai bằng một cách khác.

Yêu cầu: Hãy tính diện tích phần đất  của bộ lạc Anpha trở thành đất của bộ lạc Bêta và diện tích phần đất của bộ lạc Bêta trở thành đất của bộ lạc Anpha sau khi thay đổi đường ranh giới giữa hai bộ lạc.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản LAND.INP trong đó :

§         Dòng đầu chứa số ;

§         Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên   đặt cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Kết quả: Đưa ra file văn bản LAND.OUT trong đó dòng thứ nhất chứa , dòng thứ hai chứa . Kết quả được lấy chính xác với 4 chữ số sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ :

LAND.INP

 

LAND.OUT

6

0    0

2    4

5    1

7    11

10  8

11  11

 

8.0000

9.0000

 
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 550

Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 553

Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 556