Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/Cache/Lite/Function.php on line 98

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 452

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 455

Strict Standards: Non-static method SAXY_Parser_Base::parseAttributes() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/mambots/content/geshi.php on line 57

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 470

Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 473

Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 476

Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/joomla.php on line 2329

Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 479
5. Nhóm hình đồng dạng
Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 632

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 511

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 755

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 758

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 514

Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 517

Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 520

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 536

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 539
Người viết: Ngô Minh Đức   
27/03/2008

Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 526

Trên mặt phẳng cho K hình, đánh số thứ tự từ 1 đến K. Mỗi hình tạo bởi một đường gấp khúc khép kín không tự cắt có các cạnh song song với các trục tọa độ.

Ta nói hai hình là thuộc cùng một nhóm đồng dạng nếu bằng cách thực hiện các phép biến đổi: lấy đối xứng qua trục, xoay, tịnh tiến song song với trục tọa độ, phóng to, thu nhỏ đối với một hình có thể đặt nó trùng khít lên hình kia.

Yêu cầu: Xác định số lượng nhóm đồng dạng và số lượng hình trong mỗi nhóm tìm được.


Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên K là số lượng hình.
  • Dòng thứ i trong K dòng tiếp theo mô tả hình thứ i: đầu tiên là ki (4 ≤ ki ≤ 200) là số luợng đỉnh của hình thứ i (1 ≤ i ≤ K), tiếp theo là ki cặp tọa độ của các đỉnh được liệt kê theo một chiều đi vòng quanh hình (các tọa độ là các số nguyên có trị tuyệt đối không quá 20000).

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết qủa

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên M là số lượng nhóm hình đồng dạng tìm được.
  • Dòng thứ hai ghi dãy M số nguyên là dãy số lượng các phần tử của các nhóm được liệt kê theo thứ tự không giảm.

Giới hạn

  • Trong tất cả các test: 1 ≤ K ≤ 200.
  • Có 50% số lượng test với K ≤ 100.

Ví dụ

<strong>Dữ liệu:</strong>
6
6 -2 8 -1 8 -1 7 1 7 1 5 -2 5
12 2 5 3 5 3 0 2 0 2 1 1 1 1 2 0 2 0 3 -1 3 -1 4 2 4
6 7 -2 4 -2 4 0 6 0 6 1 7 1 
6 10 6 12 6 12 8 6 8 6 2 10 2
12 1 -1 1 -2 0 -2 0 -3 -1 -3 -1 -4 -2 -4 -2 -5 3 -5 3 -4 2 -4 2 -1
6 8 -1 8 -4 11 -4 11 -3 10 -3 10 -1
 
<strong>Kết qủa</strong>
2
2 4

 
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 550

Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 553

Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 556