Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/Cache/Lite/Function.php on line 98

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 452

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 455

Strict Standards: Non-static method SAXY_Parser_Base::parseAttributes() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/mambots/content/geshi.php on line 57

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 470

Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 473

Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 476

Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/joomla.php on line 2329

Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 479
Thần Hermes
Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 632

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 511

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 755

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 758

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 514

Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 517

Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 520

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 536

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 539
Người viết: Ngô Minh Đức   
10/04/2008

Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 526
Bài Thần Hermes
Trong một thành phố hiện đại dành cho các vị thần Hy Lạp, về phương diện hình học đường phố được bố trí như một mạng lưới với các nút là các toạ độ nguyên x, y.

Mỗi một số nguyên z đều có một con đường nằm ngang với y=z và một con đường thẳng đứng với x=z. Bằng cách này mỗi cặp toạ độ nguyên đại diện cho một nút là nơi giao nhau của các con đường. Trong những ngày nóng, các thần nghỉ nghơi tại quán ăn nằm tại các nút giao thông. Sứ giả Hermes gửi một thông điệp ánh sáng đến các thần bằng cách di chuyển dọc theo các con phố. Mỗi một thông điệp chỉ gửi tới cho một thần và các thần thì không biết được các thông điệp của nhau.
Các quán ăn được sắp theo một thứ tự cho trước và các thông điệp được gửi theo thứ tự này. Sứ giả Hermes xuất phát tự toạ độ (0,0). Để gửi một thông điệp tới quán ăn có toạ độ (Xi, Yi), Hermes chỉ cần tới một điểm trên cùng đường phố nằm ngang (y=Yi) hoặc một điểm trên cùng con phố thẳng đứng (x=Xi). Khi gửi hết các thông điệp Hermes dừng lại.
Cho trước thứ tự của quán ăn. Bạn hãy viết chương trình tìm đường đi ngắn nhất mà Hermes cần đi để gửi hết các thông điệp.
INPUT

Dữ liệu được cho trong file hermes.in.
- Dòng đầu tiên gồm một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 20000) là số thông điệp cần gửi.
- N dòng tiếp theo gồm N toạ độ của các nút phố nơi các thông điệp cần gửi tới. N dòng này mô tả thứ tự của các thông điệp cần gửi. Mỗi một dòng gồm 2 số nguyên x, y (-1000≤ Xi,Yi ≤1000) là toạ độ điểm giao nhau của các con đường.
OUTPUT
Kết quả được đưa ra file hermes.out. Gồm một dòng duy nhất chứa một số nguyên là quãng đường đi ngắn nhất mà Hermes cần đi để gửi các thông điệp.
Ví dụ:

 
hermes.inp
5
8 3
7 -7
8 1
-2 1
-2 1
6 -5
hermes.out
11
 
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 550

Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 553

Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 556